Attorney-at-Law Herman Ljungberg,

Member of the Finnish Bar Association

Phone: + 358 400 15 26 42
Email: Herman.ljugberg(at)letco.fi

Advokat, vicehäradshövding Herman Ljungberg

Advokat, vicehäradshövding Herman Ljungberg har specialiserat sig i sjö- och transporträtt. Ljungberg har praktiserat med advokatyr sedan 1993. Herman har blivit medlem av Finlands Advokat Förbund 1998. I samband med praktiserandet av sjö- och transporträtt har Herman fått en omfattande erfarenhet av allmänna civil- och processrättsliga ärenden. Herman är kapabel att assistera sina huvudmän både i sedvanliga och i mera krävande uppdrag.

Advokatbyrå Herman Ljungberg

Telefon: + 358 40 77 99 001
E-post: herman.ljungberg(at)letco.fi

Hagnäskajen 16 D 50
00530 Helsingfors

FO-number: 3190147-7
LinkedIn Profile

Medlem av Finlands Advokatförbund